Hiển thị tất cả 3 kết quả

-15%
330.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Ba Lan
Thùng
12/24

-13%
340.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Ba Lan
Thùng
03/25

-13%
340.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Ba Lan
Thùng
03/25