Hiển thị tất cả 3 kết quả

-22%
70.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Hộp
  • 07/25

-27%
300.000 

Xuất Xứ ĐVT HSD
Thái Lan Thùng 03/25

-22%
70.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Hộp
03/25