Hiển thị tất cả 12 kết quả

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
01/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
7/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
07/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
09/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
07/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
08/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
11/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
05/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
09/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
01/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
09/25

-12%
220.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Chai
09/25

Nature Taste là một trong những nhãn hiệu nước cốt trái cây của Công ty TNHH Siam Original Food. Đây chính là công ty được thành lập năm 2001. Mục tiêu ban đầu là sản xuất nước me cô đặc. Nhiệm vụ của nhãn hiệu là phân phối cho ngành sản xuất trong nước. Mãi đến sau này xu hướng nhu cầu sử dụng các loại nước trái cây cô đặc trên thị trường tăng cao. Công ty đã cho ra đời rất nhiều hương vị trái cây nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và ngày nay nó được chấp nhận trong các nhóm công nghiệp hàng đầu cả trong nước và quốc tế.

Hiện tại Nature Taste sản xuất các sản phẩm: 100% nước quả cô đặc, 40% nước quả ép trước và nước quả nhuyễn. Sản phẩm chính của Nature Taste là nước me cô đặc, nước chanh đông lạnh. Một số sản phẩm 100% nước trái cây cô đặc.