Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Giới thiệu chung về Nestlé

Nestlé tập một đoàn thực phẩm và thức uống có thể nói là lớn nhất nhì thế giới. Nestlé có hơn 2000 nhãn hiệu khác nhau và rất nhiều thương hiệu biểu tượng toàn cầu cho đến các thương hiệu địa phương. Hiện tập đoàn này đang có mặt trên191 quốc gia trên toàn thế giới.
nestle

Sứ mệnh của Nestlé

Sứ mệnh của Nestlé là nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cuộc sống của trẻ em thế giới có một tương lai khỏe mạnh. Từ đó Nestlé mới tạo ra nhiều sản phẩm tốt giúp hình thành một thế giới tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Mới sứ mệnh đặc biệt đó, Nestlé làm cho cuộc sống mọi người lành mạnh hơn. Đó là thứ mà xã hội đã ghi nhận chính là sự thành công của tập đoàn này cho đến hôm nay.
nestle

Mục tiêu phát triển của Nestlé

Nestlé đã xác định mục tiêu chiến lược cụ thể rỏ ràng cho đến năm 2030. Với 3 bước ngoặc cần phải đạt được để Nestlé phát triển bền vững.
nestle

Mục tiêu nhân đạo

Giúp đỡ 50 triệu trẻ em trên thế giới có cuộc sống lành mạnh hơn

Mục tiêu cho xã hội

Giúp cải thiện cuộc sống của hơn 30 triệu người trong các cộng đồng. Và kết nối họ trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của Nestlé.

Mục tiêu cho nhân loại

Cố gắng giảm thiểu không gây ô nhiểm môi trường xanh trong hoạt động sản xuất của Nestlé.