Hiển thị tất cả 4 kết quả

-22%
39.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Malaysia
Hộp
09/24

-24%
65.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Hộp
07/24

-9%
360.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Úc
Thùng
09/24

-24%
72.000 

Xuất Xứ
ĐVT
HSD
Thái Lan
Hộp
07/24